ALMA ON TOUR    BIOGRAFIE    STÜCK    FILM    BUCH    PRESSE    PHOTOS    INFORMATION    KARTEN Alma
  Abstandhalter  
 
 
Stück
   English
   Deutsch
   Česky
   Hebrew
   Italiano
   Francais
   Portugues
 

Das Polydrama
   Rollen > Szenen
   Simultanität
   Charaktere
   Polydrama

 
Sobol
   Interview
   Biographie
 
 
 

1 ALMA´S BIRTHDAY PARTY
> download Word-Doc

Večírek k Alminým narozeninám. Mezi hosty skladatel Alexander Zemlinsky, Gustav Klimt, předseda Vídeňské secese, Walter Gropius, manžel č. 2, Franz Werfel, manžel č. 3. Personál: Reserl, servírka, Almaniak, Almin majordomus.

U.S. ALMA   Milí přátelé! Děkuji vám! Vítejte na mém narozeninovém večírku! Ano ano, vidím, že teď chcete vědět, kolikátý to je! Vidím, jak si šuškáte. Věřte mi, v mém věku nemá smysl hrát si na nějaká tajemství: dneska je mi - 131!

ALMANIAK    Mazel tov!!! (Hodně štěstí!)

U.S. ALMA   Chtěla bych svému milému, starému příteli Joshuovi Sobolovi poděkovat, že nám poskytl tenhle nádherný palác. A teď mi bude velkou ctí představit vám své čestné hosty: muž, který mi uloupil první polibek – kníže malířů a předseda Secese: Gustav Klimt! Můj horoucí učitel skladby a nezapomenutelný milenec, muž virtuózních rukou, který mě málem připravil o rozum, když na mně brnkal své etudy, ubohý, politováníhodný Alexander Zemlinsky! Walter Gropius, sladký architekt mého života, otec mé krásné dcery, který mi přiblížil kouzelnou říši lásky a architektury! A všichni ostatní, mí přátelé a milenci a obdivovatelé! V průběhu večera budete mít ještě příležitost se s nimi blíže seznámit. Last but not least bych vám chtěla ohlásit čestného hosta, velké překvapení tohoto večera! Každou chvíli očekávám příchod svého prvního muže, nedostižného a nezapomenutelného – Gustava Mahlera!

HUDBA. MAHLER přichází a předává ALMĚ dárek k narozeninám.

RESERL    nabízí hostu košík s jablky. Pane řediteli, smím vám snad na přivítanou nabídnout jablko...? Mahler je nerozhodný a váhá jedno si vybrat.

ALMA 2    Ach, pan ředitel Dvorní opery má problém vybrat si jablko. Jaký div, že má pak problémy se sestavením svého repertoáru! To pak už pomůžou opravdu jen kompromisy!

MAHLER    Na takovéhle názory musí být člověk opravdu velmi mladý a nezkušený, milá slečno. Anebo možná jen nevinný. Nebo snad chováte vůči mému pojetí repertoáru nějakou osobní zášť? To snad ne, vždyť jsme se ještě nikdy nesetkali. – Kdo vlastně jste?

ALMA 2    Jsem Alma Schindlerová a osobně vůči vám žádnou zášť nechovám.

MAHLER    Kdo tedy? Nějaký příbuzný? Přítel? Souvěrec?

ALMA 2    Alexi, přišla tvá chvíle! Teď je to na tobě.

ZEMLINSKY    Nech mě na pokoji.

ALMA 2    Alexandře! Jsi-li jen poloviční muž, který...

VŠICHNI   No tedy...!

MAHLER    Vy jste Alexander Zemlinsky?

ZEMLINSKY    Ano, pane řediteli!

MAHLER    Ach tak, rozumím...

ALMA 2    Čemu rozumíte?

MAHLER    To vy jste mi poslal ten balet... «Zlaté srdce»?

ALMA 2    Ne, nikoli „zlaté“ srdce, nýbrž «Skleněné srdce», a to už před několika měsíci. A profesor Zemlinsky od vás dodnes neobdržel jedinou řádku, pane řediteli Mahlere! To je prostě neuvěřitelné! Nemáte právo nechat dílo, které vám někdo zašle, jednoduše celý rok ležet! 

MAHLER    Ten balet je mizerný. Co chcete? Vůbec vám nerozumím... Jak se můžete přimlouvat za takový brak? Je to jen nevydařená banalitka.

ALMA 2    To není žádná nevydařená banalitka! Nejspíš jste si ani neudělal čas na to, abyste si ji pořádně přečetl. Anebo jste jí vůbec neporozuměl. Kromě toho se může člověk zachovat zdvořile i tehdy, když jde o špatnou hudbu. Mohl jste přece říct „Ne“, ale přinejmenším jste měl odpovědět!!

VŠICHNI    Ano!

MAHLER    Vy hudbu jen studujete, nebo ji také skládáte?

ALMA 2    Samozřejmě že skládám! Co jste myslel? — Zkomponovala jsem už na sto písní. A napsala jedno operní libreto!

MAHLER    Oh! Hořím zvědavostí vaše obsáhlé dílo poznat.

ALMA 2    Hudba!

ALMA 1    objeví se a přeruší je: Pane řediteli Mahlere! Tvrzení téhle slečinky nejsou ničím víc než troufalostí! Nejdřív ze všeho byste si měl poslechnout mou hudbu!

MAHLER    A kdo jste vy?

ALMA 1    Jsem Alma Schindlerová, a tahle slečna je podvodnice!

ALMA 3    objeví se a vmísí se do hovoru: Pane řediteli Mahlere!Pane řediteli Mahlere! Neztrácejte čas, Mahlere, nestojí to za to! Obě dvě se jen chvástají! Nemají kapku nadání. Doprovoďte mě do salonu, tam vám přehraju své věci! Pak uvidíte, co to je nadání.

MAHLER    A kdo jste proboha vy?

ALMA 3    Alma Schindlerová, co jste myslel?!

RESERL    Pane řediteli, buďte tak laskav a vezměte si konečně jablko!

MAHLER si vezme jablko. Je naprosto zmatený. Zírá na tři AlmY.

ALMANIAK    Pane řediteli Mahlere, podejte to jablko dál — Almě Schindlerové! Skutečné Almě, té jediné. Almičce! Jako znalec materie ji přece dokážete poznat. Pomozte nám! Buďte naším Paridem, abychom i my mohli konečně poznat svou pravou Almu.

U.S. ALMA    Blíž přistup, Žide! —

MAHLER & WERFEL   Ano?

U.S. ALMA    (k Almaniakovi:) Jen až sem! — Jen bez bázně!

ALMANIAK    Oh, milostivá paní! Tu ať mají vaši… přátelé!

U.S. ALMA    Mluv hlasitěji, Žide! Aby tě mohli všichni slyšet. Co jsi to říkal?

ALMANIAK    Řekl jsem: «Bázeň, tu ať mají vaši – nepřátelé. »

U.S. ALMA    Ty si říkáš, jak mi bylo řečeno, «Almaniak»?

ALMANIAK    Ne, ne. Proboha! «Almaniak» si neříkám.

U.S. ALMA    Dobrá! Ty si tak neříkáš, lid ti tak říká?

ALMANIAK    Možná že lid.

U.S. ALMA    Už dávno jsem si muže poznat přála, jemuž lid «Alma–Maniak» říká.

ALMANIAK    A co když se tím jen posmívá?

U.S. ALMA    Jen k věci! Ale – upřímně, upřímně, Žide! — Jsi přece Žid, že?

ALMANIAK    Všichni Almaniaci byli — a vždycky budou.

U.S. ALMA    To je bohužel velká pravda: vždycky to byli jen Židé, co mě chtěli toužebně sevřít v náručí. Židé: paličatí a malí vzrůstem.

MAHLER & WERFEL    Děkuji.

ALMANIAK    Ale dovolte mi teď, má milá a ctěná jubilantko, abych vám přednesl radostné poselství, které vám v tento slavný den zasílá náš starý přítel XXX v nejsrdečnější odevzdanosti vašim 132 jarům:

HUDBA. ALMY 1-3 odhodí šaty a vyklubou se z nich poslíčci telegramů (living telegrams). Zpívají «Almu» od Toma Lehrera jako narozeninové dostaveníčko:

ALMA 1–3   
The loveliest girl in Vienna was Alma, the smartest as well.
Once you picked her up on your antenna, you‘d never be free of her spell.
Her lovers were many and varied from the day she begun her beguine
there were three famous ones whom she married, and god knows how many between.

ALLE   
Alma, tell us: all modern women are jealous,
which of your magical wands got you Gustav and Walter and Franz?

ALMA 2   
The first one she married was Mahler whos buddies all knew him as Gustav
and each time he saw her he‘d holler:

MAHLER   
«Ach, that is the Fraulein I must haff!»

ALMA 3   
Their marriage however was murder. He‘d scream to the heavens above:
«I‘m writing: ‚Das Lied von der Erde‘ — and she only wants to make love!»

ALLE   
Alma, tell us: all modern women are jealous,
you should have a statue in bronze for begging Gustav and Walter and Franz.

ALMA 1
While married to Gus she met Gropius, and soon she was swinging with Walter.
Gus died, and her teardrops were copius, she cried all the way to the altar.

ALMA 2    But he did work late at the Bauhaus, and only came home now and then.
She said: «What am I running, a chow-house? It‘s time to change partners again!»

ALLE   
Alma, tell us: all modern women are jealous!

Though you did not even use ponds, you got Gustav and Walter and Franz.

ALMA 3   
While married to Walt she met Werfel, and he, too, was caught in her net.
He married her, but he was careful, ‘cause Alma was no Bernadette.

MEN   
And that is the story of Alma, who knew how to receive and to give,

ALMA 1–3
The body that reached her embalma was one that had known how to live!

ALLE   
Alma, tell us: how can they help beeing jealous?
Ducks always envy the swans, who get Gustav and Walter —
you never did falter — with Gustav and Walter and Franz!

U.S. ALMA    Moji milí přátelé, děkuji vám. Je tu jen jeden malý, ale důležitý problém: najednou tu máme tři nádherná děvčata, která všechna tvrdí, že jsou já. Ale existovat může bez nejmenších pochyb jen jedna mladá a jedna stará Alma! – A protože mně nikdo neupře, že jsem ta stará, znamená to, že ostatní lžou. Takže, příteli, řekni nám ty: Kdo z těch tří je pravá Alma a kdo jen nejapná hadrářka?

ALMANIAK    Než se vám, milostivá paní však zcela svěřím, dovolíte mi, abych vám vyprávěl maličkou povídku, a »Maise«?

U.S. ALMA    Proč ne? Vždycky jsem byla přítelkyní povídek, když vyprávěl je někdo dobře.

ALMANIAK    Už tisíce let vytváří Bůh pro každou generaci vždy znovu prototyp ženy— bytost plnou šarmu a okouzlujícího půvabu...

U.S. ALMA    ... který doufám nazývá «Alma».

ALMANIAK    Ano, ano, přirozeně. Jak jinak?

ALMA 1    Jako já!

ALMA 2    Jako já!!

ALMA 3    Jako já!!!

ALMANIAK    Moment, Moment!!! — Ta bytost zvaná «Alma» je tedy jako opál hrající tisícero krásnými barvami a má tajnou moc dělat před Bohem a lidem příjemným a věhlasným toho, kdo jí důvěřuje. Bůh pak přenechává tuto ženu nejmilejšímu ze všech svých synů, a tak se to děje generaci po generaci, nezměnitelně, bez ohledu na původ, pouze mocí té ženy. – Rozumíte mi?

U.S. ALMA    Přirozeně že ti rozumíme. Dál! Dál!

ALMANIAK    Tak dorazila tato pohádková bytost «Alma» počátkem dvacátého století na rozcestí jménem Gustav, Walter a Franz. Ti všichni byli svému Bohu stejně poslušní a ona si tudíž neodepřela je všechny tři milovat. Tak šlo to tedy, pokud to šlo. A Bůh z té věci záhy zrozpačitěl. Rmoutilo ho, že dva z jeho synů musí trpět. Co dělat má?

RESERL    Pošle tajně pro jednu loutkářku do Stuttgartu a objedná u ní podle Almina vzoru dvě další, ať nelituje prací či nákladů, tak aby stejné byly, úplně stejné.

ALMANIAK    To Stvořiteli se podaří. A jak se na dívky podívá a srovná je mezi sebou, nedokáže už pravou Almu od jejích kopií rozeznat. Hned radostně, každého zvlášť, tři vyvolené syny zavolá, Gustava, Waltera a také Franze; každému dá zvlášť svoje požehnání – a přidá mu hned k tomu jednu Almu.

MAHLER    Pravou Almu dal samozřejmě mně!

GROPIUS    Promiňte, Gustave, tu pravou Almu dal mně!

WERFEL    Kdepak, Alma mater nebyla přisouzena nikomu jinému než mně!

ZEMLINSKY    Já ji měl dávno před vámi! Vy jste s ní možná byli ženatí, ale nejprve patřila mně! Milovala mě víc než vás všechny tři dohromady!

KLIMT    Co vy o Almě víte? Vždyť jste ji vůbec neznali!

ALMANIAK    Klid! Klid!!!

U.S. ALMA    Tak už brzy skonči tu svou hloupou pohádku. – Bude to už?

ALMANIAK    Jsem u konce. Jen se nehádejte! Neboť co ještě zbývá, se samo sebou rozumí: není nic snazšího než nefalšovanou, pravou Almu vypátrat: vzpomínáte, pravá Alma má zázračnou moc činit člověka oblíbeným, Bohu i lidem příjemným a věhlasným! Nu tedy, mazel tov! Ať se teď každý rychle snaží sílu a ctnost své Almy vypátrat! A za odměnu zaujme místo v jejím životě. – Ale nám, váženému publiku, dejte možno sledovat lovce při lovu. Každý z nás si pak bude moci udělat o Almě Mahlerové-Werfelové-Gropiusové vlastní představu.

ALMA 1    Bei mir bist du schejn...

ALMA 1–3 ... die Alma is a so schejn...

VŠICHNI   ... die Alma ist die Schejnste auf der Welt...! Bei mir bist du schejn, die Alma is a so schejn, die Alma ist die Schejnste auf der Welt...!

KLIMT    Almo!

ZEMLINSKY    Almo!!

U.S. ALMA     Almo!!!

KLIMT    Co je to s tebou najednou?!

ZEMLINSKY    Co je to s tebou najednou?!

U.S. ALMA    Co je to s tebou najednou?!

HERCI začnou se svými scénami. Publikum se postupně rozděluje.

ALMANIAK    Jděte! Jděte! Jděte! – Sledujte je! Sledujte vzrušené scény Almina života!

Tam naproti pronásleduje Almu Gustav Klimt! Sledujte nejslavnějšího sukničkám Vídně! Svůdce žen! Knížete malířů! Uloupí Almě první polibek! Jděte! Jděte!

Tady! Almu varují před manželstvím s Gustavem Mahlerem! Je to velký dirigent – ale dokáže jí být i dobrým manželem? Zjistěte to! Asketa miluje nejkrásnější dívku Vídně! Dokáže ji udělat šťastnou? Sledujte je!

Oh – a tady! Alexander Zemlinsky! Muž s  virtuózníma rukama! Almin učitel hudby a první milenec! Alma mu dá kvinde! Proč?! Pro koho?! Zjistěte to! Sledujte je oba až do ložnice! Tam naproti!

A tady vidíte zoufalou hádku mezi Walterem Gropiem a Franzem Werfelem o to, kdo byl otcem maličkého Martina, jehož Alma přivedla na svět za 1. světové války! Nad tímhle dítětem se vznáší velké tajemství!

Tak ale už! Co se děje?! Zmeškáte to nejlepší!

Tam venku už leží Gustav Klimt Almě v náručí! –

Tamhle uvnitř zoufale bojuje Alexander Zemlinsky o Alminu lásku! –

A tam venku mobilizuje Almina matka všechny své síly, aby uchránila Almu před Gustavem Mahlerem!